Status: Goedgekeurd
Website: helderadministratie.nl
Aangemeld sinds: 22-06-2016
Naam: Helder administratie & advies

Informatie

Dit certificaat is bewijs dat helderadministratie.nl is gecertificeerd door Stichting BrowseSafe. De veiligheid van helderadministratie.nl is bewezen door toepassing van onderstaande juridische en technische criteria.

Stichting BrowseSafe

Vanaf 2009 de websitekeurmerk voor winkelend en surfend Nederland met richtlijnen voor veiligheid naast de wet verkoop op afstand.

Met het BrowseSafe keurmerk is een webshop of website beveiligd met de hoogst haalbare techniek voor een veilige omgeving op het internet.

Misbruik wordt niet geaccepteerd. Indien misbruik wordt waargenomen geeft het aan via de bovenstaande knop. Wanneer het misbruik bewezen is wordt de website geplaatst op een grijze lijst. Wanneer een keurmerkhouder geen inspanning heeft geleverd om het misbruik tegen te gaan wordt het genoteerd op de zwarte lijst. Deze lijst is niet openbaar maar kan worden geraadpleegd door landelijke instanties.

BrowseSafe hanteert verschillende criteria bij het (periodiek) controleren van de veiligheid van websites. Uiteraard doet BrowseSafe haar uiterste best om de ontwikkelingen op dit gebied te volgen en haar veiligheidsprocedures hierop aan te passen. BrowseSafe kan echter - evenmin als andere keurmerken - geen absolute garanties geven voor de veiligheid van de websites die haar keurmerk dragen.

De websites staan niet onder constante toezicht van BrowseSafe, dus een keurmerkdrager kan zich tussen twee controlemomenten in alsnog misdragen. Indien een websitebeheerder zich bezighoudt met ongeoorloofde praktijken, plaatst BrowseSafe (mits het wangedrag bewezen kan worden d.m.v. screenshots o.i.d.) de betreffende website op de grijze of de zwarte lijst.

BrowseSafe kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van websites die een BrowseSafe-logo voeren. Het BrowseSafe certificaat kan niet aanschouwd als een waarborgcertificaat, omdat het niet de consument schadeloos stelt bij insolvabiliteit van een organisatie.