Begrippenlijst

Op deze pagina worden veel gebruikte (technische) termen verklaard. Tevens worden alle relevante termen toegelicht.

De belangrijkste vragen die hier beantwoord worden, zijn:

  • Wat zijn de gevaren die u op het internet kunt tegen komen?
  • Wat houden die gevaren in?

Uit verschillende onderzoeken is namelijk gebleken dat ongeveer tweederde van de consumenten niet weet wat de gevaren op het internet inhouden. De consumenten zijn zich wel van bewust van het bestaan van de dreigingen, maar dit is niet voldoende om correct te kunnen handelen.

Met de informatie op deze pagina bent u straks beter in staat om te beoordelen of een website wel of niet veilig is. Inzicht vergroot alertheid!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z