Privacy policy

Privacy- en cookieverklaring BrowseSafe

Artikel 1: Inleiding
Dit is de Privacy- en cookieverklaring van BrowseSafe. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website. BrowseSafe voldoet aan de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en heeft haar verwerkingen aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens onder nummer: 1602660.

 Artikel 2: Verzamelde gegevens
BrowseSafe verwerkt uw persoonsgegevens met inbegrip van naam, adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer, domeinnaam en bankgegevens, voor zover u diensten van BrowseSafe afneemt.
Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

–              het verlenen en factureren van onze diensten;
–              afhandeling van uw bestelling en u informeren over het verloop daarvan;
–              het treffen van maatregelen om de dienstverlening aan u te verbeteren en het verstrekken van informatie
                of aanbiedingen;
–              verstrekking van gegevens  aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

BrowseSafe, zal uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen en nimmer aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe wettelijk wordt verplicht.

 Artikel 3: Cookies
BrowseSafe kan gebruik maken van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer worden geplaatst met als enige doel het gebruik van de diensten te vergemakkelijken en de dienst die u wordt aangeboden persoonlijker te maken. Hiermee leggen wij informatie vast over uw gebruik van onze website, met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Onder het vastleggen van informatie over uw gebruik van onze website wordt het volgende verstaan en worden de volgende gegevens door ons verwerkt: de door u bezochte pagina’s, de tijd die u op verschillende onderdelen van de website heeft doorgebracht, het internetadres van de website waar u vandaan komt en de pagina’s die u heeft bezocht. Om optimaal gebruik te kunnen maken van het geheel van functionaliteiten van onze website, kunt u de browser zo programmeren dat hij cookies accepteert. 

U kunt het plaatsen van cookies ook verhinderen door uw browser zodanig te configureren. Echter, zonder acceptatie van cookies zullen cruciale functionaliteiten voor de aanvraag van het Keurmerk niet functioneren. De cookies van onze website bevatten geen gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden, en zijn ontwikkeld om uitsluitend gebruikt te worden door BrowseSafe of de volgende derde partijen:

Google Analytics
BrowseSafe maakt gebruik van Google Analytics. Wij verzamelen met behulp van deze analytische cookies, geanonimiseerde gegevens over uw gebruik van onze website, om de inhoud van onze website te optimaliseren.

Social Widgets
BrowseSafe maakt ook gebruik van social widgets, zoals de Google+widget, de “vind ik leuk” widget van Facebook en de “Tweeten” widget van Twitter, om uw surfervaring zo ‘sociaal’ mogelijk te maken. Door te klikken op akkoord gaat u akkoord met het plaatsen van de cookies door deze social widgets.

Leest u de privacyverklaring van Google, Facebook en respectievelijk Twitter om te lezen wat zij met de gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. Wij hebben geen invloed op wat deze partijen daarmee gaan doen.

Artikel 4: Inzage en correctie
U mag de gegevens die BrowseSafe over u heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren.

U heeft het recht BrowseSafe te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens te verwijderen of af te schermen, BrowseSafe zal op dit verzoek binnen vier weken beslissen, na afweging van het betrokken belang van BrowseSafe en uw privacybelang en zal u, in geval van een besluit tot afscherming of verwijdering, informeren in hoeverre daardoor het gebruik dat u van diensten maakt, kan worden beperkt of verhinderd.

Artikel 5: Overdracht onderneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van BrowseSafe, kan het voorkomen dat een of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde. In dat geval zullen ook de gegevens van onze klanten worden overgedragen.

Artikel 6: Wijzigingen
Deze Privacy- en cookieverklaring kan te allen tijde door ons worden gewijzigd. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Artikel 7: Links
Onze website bevat links naar externe partijen. Ondanks dat wij deze met grote zorg selecteren, zijn wij niet aansprakelijk voor de wijze van omgang met privacy en de inhoud van deze websites. Indien u nog vragen heeft over deze privacy policy, de website van BrowseSafe, of over BrowseSafe zelf, dan kunt u contact opnemen met:

 

Stichting BrowseSafe
Oude Boteringestraat 60
9712 GM Groningen

E-mail: info@browsesafe.nl
Twitter: @BrowseSafe

KvK nr: 01162393