Misbruik van het BrowseSafe keurmerk melden

Bent u een BrowseSafe keurmerkhouder tegengekomen die in overtreding is met de criteria dan kunt u de website opgeven voor misbruik.

Geef de exacte link naar de pagina waarop het misbruik te zien is. Stuur een toelichting en eventueel bijlages, zoals een screenshot of een e-mail, naar info@browsesafe.nl. Graag in het onderwerp aangeven dat het gaat om een melding van misbruik.

Websites die kinderporno, radicale en terroristische uitingen bevatten worden naast een plaatsing op de zwarte lijst ook doorgestuurd naar meldpunt Cybercrime van De KLPD.

Stichting BrowseSafe hecht veel waarde aan kwaliteitsborging en zal elk doorgegeven misbruik nadrukkelijk controleren.