Klacht of Geschil?

Stichting Browsesafe treedt graag voor u op als bemiddelaar in het geval van een klacht over een webwinkel of website. Feitelijke bemiddeling vindt alleen plaats voor tussen u en de bij Stichting Browsesafe aangesloten leden. De procedure voor het melden van een klacht staat hier uitgelegd.

Stap 1: Leg uw klacht neer bij de webwinkel of de website zelf.

Dien uw klacht in bij de webwinkel of de website door gebruik te maken van de informatie die het bedrijf zelf geeft. U kunt ook gebruik maken van het klachtenformulier op onze website. Deze vindt u hier. Wij zorgen ervoor dat uw klacht bij de desbetreffende partij terecht komt.

Stap 2: Bij onvoldoende opvolging van uw klacht neemt u contact met ons op.

In verreweg de meeste gevallen zult u een reactie ontvangen op uw klacht van de webwinkel of de website. Mocht er geen reactie volgen kunt u contact met ons opnemen. Mocht het zo zijn dat uw klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost of er volgt helemaal geen oplossing dan zullen wij bemiddelen. Stichting Browsesafe zoekt contact met de betreffende partij om te zoeken naar een oplossing die voor beide partijen naar tevredenheid is.

Stap 3: Geschillencommissie

Het kan voorkomen dat de klacht, ook na bemiddeling van Stichting Browsesafe, niet is opgelost. In dergelijke gevallen kunt u de situatie voorleggen aan de onafhankelijke geschillencommissie. Meer informatie over de Geschillencommissie vindt u hier.