Categorie groen

BrowseSafe certificaat

Informatie voor bezoekers

Deze pagina is een vervanging van de certificaat en is een digitale verklaring, bewijsstuk voor de beveiligings- inspanningen en vormelijke verplichtingen. BrowseSafe keurmerkhouders zijn hierbij bevoegd om het BrowseSafe keurmerk te hanteren.

Informatie voor websites

Heeft u als website beheerder ook interesse in een betrouwbaarder imago, meer conversie en meer transparantie voor uw bezoeker? Het BrowseSafe keurmerk is toepasbaar op alle websites.

Nieuw BrowseSafe keurmerk

Vanaf april 2011 waarborgt Stichting BrowseSafe een nieuw keurmerk die geleidelijk de oude zal doen vervangen. De oude BrowseSafe keurmerk variant blijft geldig tot aan september 2011.

Categorie groen BrowseSafe keurmerken

Categorie groen

Elk categorie groen BrowseSafe keurmerkhouder is gekeurd op de onderstaande criteria. Elk keurmerkhouder is akkoord gegaan met verdere verzorging van de criteria tijdens hun gebruiksperiode van het BrowseSafe keurmerk.

Website is virus en malware vrij

De website bevat geen virussen of malware. Hiermee wordt bedoeld, bij het bezoeken van een website. De begrippen virussen en malware zijn ruim genomen. Beide begrippen kennen een onderscheid, dit wordt verder toegelicht in de definities.

zedelijk gedrag bij marketingsactiviteiten

Wanneer er reclame wordt getoond van derden dient het zich te houden aan de gedragscode betreft zedelijk en moreel gedrag. Tevens wanneer reclame van derden pornografische of gokgerelateerde content bevat wordt dit niet gehanteerd op een website dat als (mede) doelgroep kinderen heeft.

Website bevat geen radicale, terroristische uitingen en kinderporno

Als een aangemelde website niet voldoet aan dit criterium, dan wordt de website gemeld bij Meldpunt Cybercrime. Meldpunt Cybercrime is een politiemeldpunt op het internet. De stichting hanteert een uitzondering voor websites waar reacties geplaatst kunnen worden.

Downloads zijn virus en malware-vrij

Met dit criterium wordt bedoel elke vorm van downloadbare data van de betreffende website. Alle downloads van een website moeten virus en malware-vrij zijn.

Website pleegt geen digitale fraude

De aangemelde website bevat geen vorm van digitale fraude, phishing of clickjacking. Het controleren hiervan zal geschieden via berichtgeving van de gehanteerde scanners en interne specialisme.

Website heeft een leeftijdsindicator voor strikt volwassen content

De aangemelde website moet de leeftijdsindicator duidelijk tonen op zijn beginpagina wanneer de content van de website niet geschikt is voor bepaalde leeftijden. Bepaalde soorten websites vallen onder dit criterium:

• websites die pornofilms/foto's/artikelen aanbieden.

• websites die betaalde gokdiensten aanbieden.


Stichting BrowseSafe hanteert verschillende criteria bij het (periodiek) controleren van de veiligheid van keurmerkhouders. Stichitng BrowseSafe zal blijvend orïeteren om de ontwikkelingen op dit gebied te volgen en haar veiligheidsprocedures hierop aan te passen. BrowseSafe kan echter - evenmin als andere keurmerken - geen absolute garanties geven.

BrowseSafe keurmerkhouders staan niet onder constante toezicht, dus fraude en misdraging van de betreffende ondernemer is mogelijk tussen twee controlemomenten. Indien een keurmerkhouder zich bezighoudt met ongeoorloofde praktijken, plaatst Stichtingt BrowseSafe (mits het wangedrag bewezen is d.m.v. screenshots, transactiebewijzen o.i.d.) de betreffende website op de grijze of de zwarte lijst.

BrowseSafe kan onder geen enkel beding aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade door de inhoud van websites die een BrowseSafe keurmerk voeren. Het BrowseSafe certificaat kan niet aanschouwd worden als een garantiebewijs, omdat het niet de consument schadeloos stelt bij insolvabiliteit van een organisatie op dat moment.

Copyright © 2010 - Stichting BrowseSafe.